Działka rekreacyjna czy ogródek działkowy

rodzinne ogrody działkowe
nowe mieszkania od dewelopera

Działki rekreacyjne często są błędnie utożsamiane z ogródkami działkowymi, czyli działkami ROD (Rodzinne Ogródki Działkowe). Są to jednak dwa różne typy gruntów i rządzą się oddzielnymi przepisami. To ważne, aby być świadomym tych różnic, ponieważ w istotnym stopniu wpływają one na to, w jaki sposób działkę możemy użytkować oraz jaką mamy swobodę w dysponowaniu nią.

Zacznijmy od tego, czym jest działka ROD. Jest to działka rekreacyjna, będąca pod zarządem Polskiego Związku Działkowców. Są one udostępniane w celu zaspokajania potrzeb wypoczynkowych i socjalnych członków lokalnych społeczności. Co bardzo istotne – nie można kupić działki ROD. Jak w takim razie wchodzi się w prawo jej użytkowania? Odbywa się to na drodze dzierżawy, która ma umocowanie w umowie zawieranej między działkowiczem a PZD. Z kolei działka rekreacyjna nie ma definicji w prawie. Zwyczajowo uznaje się za taką grunt, który w ewidencji gruntów jest oznaczony jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Zgodnie z tym można uznać, że zbiór działek rekreacyjnych zawiera w sobie zbiór działek ROD, a mówiąc prościej – każda działka ROD jest działką rekreacyjną, ale odwrotna zależność nie zachodzi.

Zalety i wady działek ROD

Działki ROD są uporządkowaną i zinstytucjonalizowaną formą zaspokajania potrzeby dostępu do takich gruntów. Można więc uznać, że upraszczają całą sprawę. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami – co roku trzeba uiszczać odpowiednią opłatą do PZD. Jednak w zamian można oczekiwać utrzymania w ładzie części wspólnych, do których zazwyczaj należą wewnętrzne alejki kompleksu działek, zewnętrzne ogrodzenie oraz wejścia. Co istotne – administrator dba też o to, aby do działek doprowadzony był prąd oraz woda, zdarzają się też ogródki działkowe wyposażone w kanalizację.

Jeśli chodzi o ograniczenia, to, jak już wspomnieliśmy, działki ROD nie można kupić, a jedynie wydzierżawić. Własnością dzierżawiącego są jedynie postawione konstrukcje oraz nasadzenia i przy “odsprzedaży” działki to za nie pobierana jest dodatkowa opłata, nazywana “odstępnym”. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że dzierżawiący nie może udostępniać działki w użytkowanie innym osobom, nie może także jej dzierżawić. Zabronione jest również wykorzystywanie jej do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatnie ograniczenie, o którym należy koniecznie wspomnieć, dotyczy budowy domu na działce ROD – postawić można ogrodową altanę o powierzchni nie przekraczającej 35 mkw oraz nie służącą do zamieszkiwania. Ogólnie zamieszkiwanie na działce ROD jest zabronione.

Dużą zaletą działek ROD jest to, że często położone są w środku miasta i jeśli komuś zależy na łatwym dostępie, tak aby np. mógł dojechać tam szybko komunikacją miejską lub nawet dojść piechotą, jest to najlepszy wybór. Nie znajdzie się prywatnej działki rekreacyjnej położonej tak atrakcyjnie.

Zalety i wady działki rekreacyjnej

Tzw. działka rekreacyjna, nie będąca częścią ROD, daje dużo większą swobodę w dysponowaniu nią. Jeśli jest naszą własnością, możemy ją odsprzedać. Pozostałe kwestie zależą od tego, jaki ma status w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego – jeśli nie jest przeznaczona pod zabudowę, to również nie postawimy na niej domu. Co więcej, w przypadku własnościowej działki sami będziemy musieli zadbać o wszystkie rzeczy związane z jej komfortowym i bezpiecznym użytkowaniem. Obejmuje to doprowadzenie prądu, wody i ew. kanalizacji, więc jeśli w sąsiedztwie nie ma uzbrojonych działek, może to być spory dodatkowy koszt.

To, że taka indywidualna działka rekreacyjna daje większą swobodę, ponieważ nie należy do żadnego kompleksu działek, może być traktowane jako zaleta, ale też jako wada. Skupisko gruntów o podobnym przeznaczeniu daje gwarancję tego, iż na działce ROD będzie względny spokój. W przypadku prywatnej działki rekreacyjnej nigdy nie wiemy, co powstanie w sąsiedztwie.

Oczywiście w kwestii administrowania działką dużo zależy od sprawności zarządu konkretnego ROD-u. Może się zdążyć, że administracja nie będzie zbyt aktywna i i tak większość problemów, np. konfliktów sąsiedzkich, będziemy musieli załatwiać samodzielnie. Jak widać więc, wybór nie jest oczywisty. Przed jego dokonaniem warto sprawdzić, jak funkcjonuje konkretny, interesujący nas ROD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *